Tlf. 61 25 79 00

Advokatfirma Lillehammer

Om oss

Om oss

Historie

Firmaet som i dag heter Advokatfirmaet Nystuen & Bøen AS, ble startet av advokat Lorentz Stavrum i 1983. Stavrum overtok brudesuiten på det ærverdige Hotell Kronen, ved Lilletorget på Lillehammer, hvor han pusset opp suiten og innredet til kontor. Advokat Nystuen inngikk deretter i kontorfellesskap med Stavrum fra 1986. Det var en beskjeden start for Nystuen, med kun en papirlapp på døra merket «Advokat Nystuen», slik at klientene kunne finne frem.

I 1987 vokste firmaet «ut av» brudesuiten og flyttet inn i det som den gang het «Lilletorget senter», i Storgata 86. Kontoret lå i 2. etasje over det som er Lillehammer Sport i dag.

Siden starten har firmaet hatt varierende antall ansatte og firmaet har endret navn ettersom partnere har blitt tatt opp i firmaet.

Advokat Svein Olav Bøen arbeidet i et annet firma i Lillehammer før han i 1994 begynte i vårt firma. Advokat Bøen hadde tidligere praksis fra Justisdepartementet, politiet og domstolene.

På samme tid som Bøen startet i firmaet, ble også vår tidligere og eminente sekretær Toni Nikolaisen ansatt. Toni kom fra jobb som kontorsjef i Oslo, og jobbet i firmaet til hun gikk av med pensjon i 2020.

I 2005 ble driften flyttet fra Lilletorget og opp til det røde trehuset ved Mesna Kraftstasjon i Spinnerivegen 9. Huset er velkjent for de fleste i Lillehammer i tillegg til våre klienter, der det ligger på høyden bak Bryggerikvartalet. Der var det stor plass til lagring, store kontorer og parkering for våre klienter rett utenfor.

I 2012 ble firmaet vårt nasjonalt kjent etter å ha prosedert sak om et spøkelseshus i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Advokat Nystuen bisto boligselger, og kjøper hadde reist sak med påstand om heving av boligkjøpet på grunn av at det spøkte i huset. Dommer i saken konkluderte med “Retten kan ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for mangler ved eiendommen, hverken når det gjelder mystiske hendelser eller vann- og avløpsanlegg, og kjøper kan derfor ikke heve avtalen eller kreve prisavslag.” I tillegg la dommeren til grunn at “I vår sak kan ikke retten se at påstanden om mystiske hendelser i form av gjenferd etc. oppfyller kriteriene til å være en mangel ved eiendommen.” Dermed bidro advokat Nystuen til å bevise at spøkelser ikke finnes. 

I 2021 så vi behovet for en modernisering, og flyttet derfor inn i nyoppussede lokaler i hjørnegården i Storgata 100. Her har vi fått moderne og lyse lokaler, med en svært sentral beliggenhet i Lillehammer sentrum. Vi er på gateplan og enkle å finne frem til for eksisterende og nye klienter.

Advokatfirmaet Nystuen & Bøen har alltid hatt en sterk tilknytning til Gudbrandsdalen. Advokat Nystuen er fra Sør-Fron og har tatt med seg tilknytningen inn i drift av firmaet. Vi har tidligere hatt avdelingskontor på Ringebu, i det gamle kommunehuset, og i en periode hadde vi også avdelingskontor på Otta. Våre medarbeidere er ofte på reise i Gudbrandsdalen og vi møter gjerne våre klienter der det er praktisk for dem.

Våre medarbeidere

Vi er et trygt valg når du trenger rådgivning eller juridisk hjelp

Ansatte Nystuen og Bøen
Werner Forr Nystuen
Advokat | Partner

Werner har 35 års erfaring som advokat og arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning vedrørende fast eiendom, entreprise (både forbrukerentreprise og profesjonell entreprise)  forsikringssaker og generell kontraktsrett.

Werner har vært advokat for Huseierne i 31 år og har bistått svært mange medlemmer både i forhandlinger og rettssaker.

Ansatte Nystuen og Nøen
Svein Olav Bøen
Advokat | Partner

Svein Olav har erfaring fra offentlig administrasjon, politiet, domstolene og over 30 års erfaring som advokat.
Svein Olav arbeider hovedsakelig med tvisteløsning innenfor ulike typer av tvister ved fast eiendom, skifte og arv, avtalerett, forbrukerjuss, konkurs og strafferett. Han har bred erfaring med tvisteløsning ved domstolprosess, mekling og forhandlinger.

Ansatte Nystuen og Bøen
Anita F Vamråk
Advokat

Anita jobber i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, familie- og arverett, strafferett, avtalerett og forbrukerjuss, altså bistand til privatperson som har kjøpt bil/hus/båt med mangler, slik de er definert i loven.

 

Ansatte Nystuen og Nøen
Trym Vamråk
Advokatfullmektig

Trym jobber mest med forbrukerjuss, altså bistand til privatperson som har kjøpt bil/hus/båt med mangler, slik de er definert i loven.
Trym bistår også med rådgivning innen eierseksjonsloven og sameieloven, samt arv og familierett.

Ansatte Nystuen og Nøen
Tommy Rudihagen
Siv.Ing. - Master i økonomi og advokat fullmektig

Tommy har over 20 års erfaring fra toppledelse og rådgiving.

Han jobber mest med forretningsrådgiving, forretningsjus, energi-, kontrakts- og entrepriserett, skatt og arbeidsrett, samt forvaltningsrett. 

 

2021 Nystuen | Bøen AS ©

Storgata 100, 2615 Lillehammer
Levert av FERST Media

Advokatfirma Lillehammer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.