Tlf. 61 25 79 00

Advokatfirma Lillehammer

Kontakt

Fyll inn skjema eller kontakt en av oss direkte

Våre medarbeidere

Vi er et trygt valg når du trenger rådgivning eller juridisk hjelp

Ansatte Nystuen og Bøen
Werner Forr Nystuen
Advokat | Partner

Werner har 35 års erfaring som advokat og arbeider i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning vedrørende fast eiendom, entreprise (både forbrukerentreprise og profesjonell entreprise)  forsikringssaker og generell kontraktsrett.

Werner har vært advokat for Huseierne i 31 år og har bistått svært mange medlemmer både i forhandlinger og rettssaker.

Ansatte Nystuen og Nøen
Svein Olav Bøen
Advokat | Partner

Svein Olav har erfaring fra offentlig administrasjon, politiet, domstolene og over 30 års erfaring som advokat.
Svein Olav arbeider hovedsakelig med tvisteløsning innenfor ulike typer av tvister ved fast eiendom, skifte og arv, avtalerett, forbrukerjuss, konkurs og strafferett. Han har bred erfaring med tvisteløsning ved domstolprosess, mekling og forhandlinger.

Ansatte Nystuen og Bøen
Anita F Vamråk
Advokat

Anita jobber i hovedsak med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, familie- og arverett, strafferett, avtalerett og forbrukerjuss, altså bistand til privatperson som har kjøpt bil/hus/båt med mangler, slik de er definert i loven.

 

Ansatte Nystuen og Nøen
Trym Vamråk
Advokatfullmektig

Trym jobber mest med forbrukerjuss, altså bistand til privatperson som har kjøpt bil/hus/båt med mangler, slik de er definert i loven.
Trym bistår også med rådgivning innen eierseksjonsloven og sameieloven, samt arv og familierett.

Ansatte Nystuen og Nøen
Tommy Rudihagen
Siv.Ing. - Master i økonomi og advokat fullmektig

Tommy har over 20 års erfaring fra toppledelse og rådgiving.

Han jobber mest med forretningsrådgiving, forretningsjus, energi-, kontrakts- og entrepriserett, skatt og arbeidsrett, samt forvaltningsrett. 

 

2021 Nystuen | Bøen AS ©

Storgata 100, 2615 Lillehammer
Levert av FERST Media

Advokatfirma Lillehammer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.