Tlf. 61 25 79 00

Advokatfirma Lillehammer

Samarbeidspartnere

Samarbeid

Huseiernes landsforbund

Helt siden oppstarten av Huseiernes Landsforbund i 1987, har Werner Forr Nystuen og senere vi i Advokatfirmaet Nystuen & Bøen AS, bistått Huseiernes medlemmer med rådgivning og tvisteløsning om noe av det absolutt mest betydningsfulle i mange menneskers liv, nemlig hjemmet deres.
Bistanden til medlemmer av Huseierne er mangesidig, og for eksempel ved kjøp eller salg av bolig og håndtering av mangler ved boligen, bistand ved eiendomsoverdragelse med utforming av kontrakt og sikkerhetsstillelse, m.m.
Nabokonflikter, spørsmål om eiendomsgrenser, rettigheter til vei, vann, utmark, jakt, fiske og mye mer. Mellom oss har vi mye erfaring på dette området og kan bistå i en rekke ulike spørsmål.

Som medlem i Huseierne har du krav på ½-time gratis bistand og 20% rabatt på ordinært salær. Til medlemmer i Huseierne er det også fastpris på noen oppdrag, som f.eks. utarbeidelse av fremtidsfullmakt, kr. 3750,- inkl. mva.

NAF

Gjennom mange år har vi bistått om lag 100 NAF-medlemmer per år med juridiske råd og tvisteløsning om alle typer kjøretøy som NAF-medlemmene har kjøpt.

Ofte kan dialogen med selger av f.eks. bruktbil oppleves som tung og trenerende, og det kan være vanskelig å vite hva du har krav på i avtaleforholdet med motparten.

Vi i Advokatfirmaet Nystuen & Bøen ønsker å bistå deg med råd og tvisteløsning. Som medlem i NAF får du 2 timer juridisk bistand mot å betale egenandel til NAF på kr. 500,- inkl. mva.

 

 

2021 Nystuen | Bøen AS ©

Storgata 100, 2615 Lillehammer
Levert av FERST Media

Advokatfirma Lillehammer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.